top of page
edy (1).jpg

ביוגרפיה

ד״ר אדי (אדוארד) קאופמן שימש כמנהל אקזקוטיבי של מכון הרי ס. טרומן לקידום השלום שבאוניברסיטה העברית בירושלים החל משנת 1983. 

מאז שנת 1991 הוא משמש כעמית מחקר בכיר במרכז לפיתוח בינלאומי ויישוב סכסוכים CIDCM באוניברסיטת מרילנד. בשנים 1994-1996 הוא גם שימש כמנהל המרכז.  

ד״ר קאופמן הקדיש רבות מזמנו למחקר יישומי, להוראה ולאימון בתחומים של זכויות אדם ויישוב סכסוכים בישראל ובעולם. מעורבותו של קאופמן לאורך השנים בנושא זכויות אדם וארגוני שלום תרמו רבות לפיתוח הלובי האזרחי הבינלאומי בשני נושאים אלו. ברמה הגלובלית, משך שנים רבות שירת קאופמן כחבר בוועד המנהל לבחירת מועמדי פרס נובל לשלום, הוועד המנהל הבילאומי של אמנסטי אינטרנשיונל והועדה לחופש ולאחריות מדעית. הוא חבר בוועד המייעץ של הארגון היומן רייטס וואצ׳/המזרח התיכון. בישראל הוא שימש כמזכיר כבוד של הועד הישראלי להצלת יהודי ערב והיה ממקימי ושימש כיו״ר אירגון בצלם. 

לד״ר קאופמן תואר ראשון ותואר שני מהאוניברסיטה העברית בירושלים בחוגים מדעי המדינה, סוציולוגיה ויחסים בינלאומיים, דוקטורט מאוניברסיטת הסורבון בפריז ופוסט דוקטורט מאוניברסיטת מישיגן שבאן ארבור. הוא זכה במספר פרסים מאוניברסיטאות ומארגונים ציבוריים, כולל, דוקטורט אונוריס קאוזה בשנת 2014 מאוניברסיטת הרפובליקה של אורוגואי. 

קאופמן פירסם בעצמו וכן בשיתוף עם אחרים 13 ספרים ויותר משבעים מאמרים בתחומים הקשורים ליחסים בינלאומיים עם דגש על נושאי זכויות אדם ויישוב סכסוכים, והתמחות אזורית באמריקה הלטינית והמזרח התיכון. בנושא המזרח התיכון הוא פרסם עם 8 קולגות ערבים ופלסטינים. הוא לימד בשמונה אוניברסיטאות מובילות בישראל ובארה״ב וכמוכן הרצה והעביר סדנאות ביותר מ-40 ארצות ובכ-50 אוניברסיטאות בצפון אמריקה. 

תחומי המחקר והעניין הנוכחיים בהם הוא מעורב הם שילוב הפרדיגמות של זכויות האדם ופתרון סכסוכים. לאחרונה הוא משקיע בעבודה ובפרסום עם עם אקדמאים צעירים על מנת להשקיע בקידומם. 

bottom of page